LỊCH CÔNG TÁC NGÀY THỨ 5 (29/02/2024)

Thứ,ngày,tháng Buổi Nội dung công việcThời gian Địa điểm Lãnh đạo UBND TP LĐ Văn phòng Thành Phần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 (Từ 26/02/2024 đến 03/03/2024)

Thứ,ngày,tháng Buổi Nội dung công việcThời gian Địa điểm Lãnh đạo UBND TP LĐ Văn phòng Thành Phần